Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću

U Zagrebu, 4. rujna 2020.
Vlasnik tvrtke Atlantic trade d.o.o. Emil Tedeschi koristi koncesiju za lovište Pelegrin na otoku Hvaru veličine 5.900.000 m2.
Građani grada Hvara ogorčeni su privilegiranošću koju mu očito omogućavaju različite hrvatske institucije, polazeći od smiješne koncesijske naknade, pa do potpune apsurdnosti da je trošak Hrvatskih šuma za održavanje daleko iznad onoga što država prihoduje od koncesijske naknade.
Nadalje, lovište je ograđeno, dio pomorskoga dobra izbetonirano, a predstavke građane se ignoriraju.
U privitku dostavljam i kopiju dopisa Ureda za sprječavanje pranje novca upućeno DORH-u. Riječ je o dokumentiranim činjenicama utaje poreza od strane Emila Tedeschija, s iznimno visokom štetom za Hrvatski državni proračun.
Moje pitanje glasi:
Tko štiti protuzakonite radnje Emila Tedeschija?
Te moj prijedlog:
Predlažem Vam kao predsjedniku Vlade da naložite ministru pravosuđa i uprave da sukladno Zakonu o DORH-u ministarstvo izvrši inspekcijski nadzor nad DORH-om
1. zato što DORH na sve javne istupe nije postupio protiv odgovornih osoba u Hrvatskim šumama koji su Emilu Tedeschiju omogućili štetan ugovor za Hrvatsku,
2. zato što nisu postupali protiv Emila Tedeschija u slučaju Hvar zbog nanošenja štete gospodarskom poslovanju, te u slučaju utaje poreza (kao u prilogu).
Jasno je da rezultat mora biti i utvrđivanje odgovornih u DORH-u, jer ukoliko DORH kao tijelo zaduženo za suzbijanje nezakonitosti krši zakon, onda je to Ustavna i društvena kriza.
Zastupnica
Karolina Vidović Krišto
Close
Arhiva
Kategorija
Nove objave
Close
Close