Zahtjev upućen saborskom odboru za Ustav zbog nepoštivanja ustavnih obveza od strane Vlade RH

HRVATSKI SABOR
Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav
Zagreb, 23. veljače 2021.
ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PRIJEDLOGA USTAVNOM SUDU
Poštovane kolegice i kolege,
Člankom 1. Ustava RH uređeno je da vlast u Hrvatskoj proizlazi iz naroda i pripada narodu, koji vlast ostvaruje izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Isto tako, člankom 81. Ustava RH propisano je da Sabor nadzire rad Vlade.
Jedan od mehanizama za te ustavne odredbe je i institut zastupničkih pitanja, koji je na temelju Ustava RH Sabor uredio Poslovnikom u članku 140., a sukladno članku 142. Poslovnika Vlada je dužna u roku od 30 dana odgovoriti na zastupničko pitanje.
Nažalost, Hrvatska vlada sustavno ne izvršava svoje ustavne obveze, te osim što krši Ustav RH, ona djeluje protivno hrvatskim ugovornim obvezama o pristupanju EU. Vlada provodi zakone selektivno i otvoreno štiti društvene moćnike; time potiče društvenu nejednakost, korupciju i siromaštvo.
Postavila sam slijedeća zastupnička pitanja, na koja ili nisam dobila odgovor, ili sam primila dopis u kojem nije sadržan odgovor:
1. 4. rujna 2020.: Pitanje predsjedniku Vlade: Tko štiti protuzakonite radnje Emila Tedeschija? Naime, vlasnik tvrtke Atlantic trade d.o.o. Emil Tedeschi koristi koncesiju za lovište Pelegrin na otoku Hvaru veličine 5.900.000 m2. Građani grada Hvara ogorčeni su privilegiranošću koju mu očito omogućavaju različite hrvatske institucije, polazeći od smiješne koncesijske naknade, pa do potpune apsurdnosti da je trošak Hrvatskih šuma za održavanje daleko iznad onoga što država prihoduje od koncesijske naknade. Nadalje, lovište je ograđeno, dio pomorskoga dobra izbetonirano, a predstavke građana se ignoriraju. U privitku sam dostavila i kopiju dopisa Ureda za sprječavanje pranje novca upućeno DORH-u. Riječ je o dokumentiranim činjenicama utaje poreza od strane Emila Tedeschija, s iznimno visokom štetom za Hrvatski državni proračun.
2. 9. studenog 2020.: Pitanje predsjedniku Vlade: Koliki su bili prihodi odvjetničkog ureda sadašnjeg predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića koje je ostvario od strane državnih tvrtki i institucija? Naime, neovisnost Ustavnog suda RH, pogotovo u posljednje vrijeme, u javnosti je dovedeno u pitanje. Kako je predsjednik Ustavnog suda, g. Miroslav Šeparović, nedavno u svojoj imovinskoj kartici naveo izrazito veliko bogatstvo za hrvatske razmjere, potrebno je tu činjenicu do kraja rasvijetliti. Stoga molim da mi dostavite iznos prihoda odvjetničkog ureda Šeparović, u kojem je Miroslav Šeparović bio većinski vlasnik, a nakon njegova izbora u Ustavni sud 2009. njegova supruga, za razdoblje od 2000. do 2019. godine, i to iznose prihoda koje je ostvario sa slijedećim tvrtkama u vlasništvu RH: INA (bila je u potpunom vlasništvu RH do 2003., a do 2009. u većinskom vlasništvu RH); Janaf; Plinacro; Hrvatske vode; Hrvatske šume; HEP, ACI Marine te iznose prihoda koje je taj odvjetnički ured u navedenom razdoblju ostvario od Vlade RH i od pojedinih ministarstava.
3. 29. srpnja 2020., te ponovljeno 9. studenog 2020.: Pitanje ministru financija: Na što točno (specifikacija) se troši iznos od 100.000 kn koji se iz Državnog proračuna izdvaja za morbidnu proslavu u Srbu?
4. 1. prosinca 2020.: Pitanje predsjedniku Vlade: Zašto se članove Nadzornih odbora i Uprava mnogih državnih tvrtki imenuje na mandat od samo 6 mjeseci, umjesto na zakonom predviđen mandat od 4 godine, i koliko se novaca za tu svrhu izdvaja iz Državnog proračuna? Naime, uobičajeni poslovni standard u Europi i u velikom dijelu svijeta jest da se vodećim osobama daje povjerenje na vremensko razdoblje u kojemu je moguće kvalitetno obavljati povjerenu funkciju. Praksa u državama EU jest da mandatno razdoblje članova nadzornih odbora i uprava je 3 od 4 godine. Iz kojeg je razloga predsjedniku uprave Croatia Airlines-a već osmi put mandat određen na 6 mjeseci? U kojim sve trgovačkim društvima u vlasništvu RH se Nadzornom odboru i Upravi određuju mandati od 6 mjeseci, a u kojima od 4 godine? Koliki je trošak javnog bilježnika za sve tvrtke u kojima se određuje šestomjesečni mandat, i to iznos troška za svaku sjednicu skupštine društva koja je bila sazvana zbog izbora člana Nadzornog odbora ili Uprave, te sveukupni trošak plaćen javnim bilježnicima od 2016. godine do danas, a vezan uz održavanje skupština na kojima su imenovani članovi nadzornih odbora i uprava? Navedene podatke zatražila sam u ukupnom iznosu, te razvrstane po trgovačkim društvima.
Vlada je odgovorila kako slijedi:
1. Na pitanje od 4. rujna 2020. nisam dobila odgovor. Prošla su 173 dana.
2. Na pitanje od 9. studenog 2020. dobila sam 15. siječnja 2021. dopis od predsjednika Vlade u kojem on ne daje odgovor na postavljeno pitanje. U zastupničkom pitanju jasno i nedvosmisleno tražim prihod odvjetničkog ureda, a predsjednik Vlade u dopisu tumači poreznu tajnu po pitanju dobiti?! Ovdje je riječ o drskom ruganju svojim ustavnim obvezama od strane izvršne vlasti, te pokušaju skrivanja podataka koji su javni i koji moraju biti javni. Izdaci državnih tvrtki za odvjetničke usluge moraju biti javno dostupne, a kako je riječ o informacijama koje se tiču predsjednika Ustavnog suda, tu je transparentnost prema javnosti tim važnija. Prošlo je 87 dana, odgovora nema.
3. Na pitanje od 29. srpnja 2020. dobila sam dopis ministra Marića 2. listopada 2020., dakle nakon 68 dana. Nisam dobila odgovor na pitanje. Umjesto toga navodi nepovezane i nepotrebne podatke o rokovima Udruga za podnošenje financijskih izvješća. Stoga sam 9. studenog 2020. ponovno postavila isto pitanje, još uvijek nisam dobila odgovor. Ukupno su prošla 192 dana, odgovora nema.
4. Na pitanje od 1. prosinca 2021. dobila sam 28. siječnja 2021. dopis od predsjednika Vlade u kojem on ne daje odgovor na postavljena pitanja. U tom dopisu on navodi prosječni iznos javnobilježničkog troška, ali metodologiju na temelju koje je izračunat taj prosjek ne navodi. To je izbjegavanje odgovora, jer moje je pitanje eksplicite formulirano da tražim pojedinačni i sveukupni iznos za javnobilježničke usluge koje su od 2016. plaćene u svrhu produljivanja mandata članova Nadzornih odbora i Uprava na 6 mjeseci. Prošla su 84 dana, odgovora nema.
Poštovane kolegice i kolege,
u poslovniku njemačkog Bundestaga propisano je da savezna Vlada na pisano zastupničko pitanje mora odgovoriti u roku od tjedan dana od primitka zastupničkog pitanja u kancelarskom uredu. Temelj funkcionalne vladavine prava jest ispravno i doslovno izvršavanje zakona, pogotovo od najviših tijela državne vlasti, a osnova parlamentarne demokracije je efikasni nadzor legislative nad egzekutivom. Hrvatska vlada ne dopušta taj ustavno utemeljeni nadzor!
Još je Lord Acton ustvrdio kako vlast korumpira, a apsolutna vlast apsolutno korumpira.
Njemački građanin ima Vladu koju kontrolira parlament, a rezultat je kao što znamo društveno blagostanje i funkcionalna država. Mi kao izabrani predstavnici naroda ne smijemo tolerirati kršenje Ustava od strane Vlade, jer to kršenje, kao što znamo, rezultira siromaštvom naših građana, nejednakošću i općom društvenom depresijom. Hrvatski Sabor je dužan štiti interese hrvatskih građana!
Stoga zahtijevam od Odbora da zatraži od Ustavnog suda donošenje obvezujuće upute hrvatskoj vladi da zastupnička pitanja mora ispravno i u poslovničkom roku odgovarati.
S poštovanjem,
Karolina Vidović Krišto
zastupnica
Opis fotografije nije dostupan.
Close
Arhiva
Kategorija
Nove objave
Close
Close